Voorschoten, 8 december 2016


Een extern bureau heeft een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurskracht van de gemeente Voorschoten.
ONS Voorschoten heeft kennis genomen van de resultaten van dat onderzoek. Veel zaken gaan goed, sommige moeten echter veel beter, dat verdienen onze inwoners ook. Er is werk aan de winkel aan zaken waar ONS Voorschoten zich al langer zorgen over maakt!
Fractievoorzitter Alphons Eversteijn : “Met name de aansturing van de werkorganisatie Duivenvoorde die zowel voor Wassenaar al Voorschoten werkt, moet strakker en eenduidiger. Als beide gemeentes bereid zijn kritisch te kijken naar verschillen in beleid en als er een eenhoofdige leiding komt kan dat een aanzienlijke besparing opleveren. Om die eenhoofdige leiding vraagt ONS Voorschoten al jaren.”
ONS Voorschoten gelooft in de meerwaarde van samenwerken. Maar wel alleen op die terreinen waar geen lokale kennis voor nodig is. Daarom zal ONS Voorschoten pleiten voor zo concreet mogelijke vervolg stappen om Voorschoten sterker en gezonder te maken en om te voorkomen dat Voorschoten financieel in de gevarenzone komt. Een zelfstandig Voorschoten is alleen mogelijk met een daadkrachtig bestuur en een goedlopende werkorganisatie. En uiteraard met een door de Kroon benoemde burgemeester

 

In het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe kunstgrasvelden geplaatst en enkele andere in planning opgenomen.

Uit de lmedia ontstaat echter het beeld dat in kunstgrasvelden relatief veel kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. 96% van de kunstgrasvelden bevat een  1,5 en 3,7 keer hogere concentratie kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan in consumentenproducten.

Nu zijn kunstgrasvelden geen consumentenproducten, maar toch. Het voelt niet goed.

ONS Voorschoten vindt dat de gemeente een proactieve en regisserende houding moet aannemen, wanneer er sprake is van een mogelijk gezondheidsrisico voor onze inwoners.

Wij verwachten van het college goede publieksvoorlichting en het nemen van de toereikende maatregelen in samenspraak met de Voorschotense sportclubs.

Er wordt regelmatig de vraag gesteld: Kan een "kleine" gemeente als Voorschoten wel zelfstandig blijven?

Een interessante vraag, vooral omdat er geen eenduidig antwoord op is. Wanneer de grote landelijke partijen het willen, verliest Voorschoten zijn zelfstandigheid. Daar is geen kruit tegen gewassen. Minister Plasterk heeft bij zijn aantreden als minister van Binnenlandse Zaken al gezegd dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners geen bestaansrecht zouden hebben. Zij moesten maar fuseren - of opschalen, zoals dat in het jargon heet.

Lees meer...