Op 1 februari jl. heeft het College van Voorschoten een brief gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Avalex. In deze brief verzoekt het College dringend om het besluit tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een duurzaamheidscentrum op de locatie Dobbewijk te heroverwegen.
Kortom, het College heeft heel goed geluisterd naar de bezwaren van zowel de inwoners van de Dobbewijk, de ondernemers uit de Dobbewijk als ook de raadsbrede weerstand tegen de vestiging van een duurzaamheidscentrum op de locatie Dobbewijk
Cees Bremmer(CDA); “ ik ben zeer verheugd dat de wethouder goed heeft geluisterd in de afgelopen vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen en alle bezwaren ter harte heeft genomen. ik ben vooral blij voor de inwoners van de Dobbewijk. Deze brief is een goede eerste stap. Er moet natuurlijk straks nog wel een alternatieve locatie worden gevonden”
Bart de Beer (ONS Voorschoten) vult aan: “ De gekozen lokatie lag pal naast woonhuizen. Het best wel grote gebouw van Avalex zou redelijk dicht bij de erfscheiding komen te staan. Het hele plan was een bedreiging van de leefbaarheid van de Dobbewijk. Terecht dat de inwoners zich hebben verzet. Hopelijk komt er een beter plan, maar niet vlak naast een woonwijk. Die factor moeten zwaar meewegen.”
Sjoerd van den Dool (VVD) : “ Een goed initiatief van het College. Als alternatieve plannen ergens in Voorschoten moeten plaats vinden, moeten we minimaal zorg dragen dat er voldoende draagvlak is onder omwonenden en bewoners van ons mooie dorp. Maar er moet ook en vooral gezocht worden naar alternatieven in Wassenaar of Leidschendam-Voporburg. Daar zijn prima lokaties. Er zal een goed onderbouwde keuze moeten worden gemaakt voor welke lokatie dan ook waarbij alle belangen goed moeten worden afgewogen. Wij gaan dit scherp volgen.”

Op donderdag 12 januari is door het team van Vink Bouw het winnende plan voor Roosenhorst gepresenteerd in de commissie Wonen, Ruimte en Groen.
Woensdag 25 januari volgde een werkatelier waar raads- en commissieleden verhelderende vragen konden stellen en suggesties doen.
Uiteraard staat de basis van het plan vast, want daar heeft Vink Bouw immers de aanbesteding mee gewonnen, maar veel details kunnen nog worden ingevuld. Het team van Vink Bouw reikte diverse alternatieven aan voor watergangen, bruggetjes, beplanting en oever inrichting.
Het werd een boeiende en constructieve avond.
Bart de Beer( ONS Voorschoten): “ Het is goed om te zien welke aanvliegroute wethouder Bianca Bremer samen met het team van Vink Bouw heeft gekozen. Vanavond kon de raad inbreng leveren. Er wordt al gesproken met omwonenden en ook toekomstige bewoners worden uitgenodigd evenals diverse maatschappelijke organisaties. Zo wordt serieus inhoud gegeven aan burgerparticipatie en daar zijn we blij mee”
Het plan ademt openheid en ruimte.
Sjoerd van den Dool (VVD); “ Het wordt nu belangrijk om een goede balans te vinden tussen de wens om het plan ook op termijn open en harmonieus te houden enerzijds en de wensen van kopers anderzijds. Duidelijke spelregels over bijvoorbeeld beplanting, erfafscheiding en steigertjes moeten worden afgesproken voordat de feitelijke verkoop start.”
Vink Bouw wil het project zo duurzaam mogelijk bouwen en inrichten.
Cees Bremmer (CDA): “Wij zijn blij verrast met bijvoorbeeld het uitgangspunt “nul op de meter” voor elektriciteit . In combinatie met warmtepompen voor verwarming en het gebruik van duurzame materialen heeft buurschap Roosenhorst alles in zich om te ontwikkelen tot een nieuwe parel voor Voorschoten, waar we allemaal trots op kunnen zijn”

Sinds 2015  zijn Gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg,

 

Ans Schrijver van ONS Voorschoten: “ Eigenlijk zijn we allemaal verantwoordelijk om te zorgen dat  gezinnen niet in de problemen terecht hoeven te komen.  Maar soms  is dat helaas onvermijdelijk,  soms weten we ook niet wat er in een gezin speelt en soms is het moeilijk om een gezin dat door zwaar weer gaat daadwerkelijk te helpen. Daarom is het goed dat het Centrum Jeugd en Gezin ( CJG) stevig is neer gezet door onze wethouder Bianca Bremer met als  mijlpaal  op 16 januari de ondertekening  van de samenwerking overeenkomst tussen het CJG en de gemeente Voorschoten. Een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken gemaakt zijn die ervoor zorgen dat kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien in Voorschoten. Ik ben daar oprecht blij mee”

 

Het Centrum Jeugd en Gezin staat ten alle tijden paraat om gezinnen of gescheiden ouders die vragen hebben over opvoeden van kinderen of andere kleine e.o grote c.q. complexe vragen te beantwoorden.

 

Niet alleen voor ouders met  kinderen  maar ook voor jong volwassenen tot 27 jaar is het Centrum Jeugd en Gezin actief  Ans Schrijver : “Wethouder Bianca Bremer  gaf tijdens de commissie vergadering Mens en Samenleving van donderdag 19 januari ook aan dat het streven er is om elk gezinslid van 0 tot 100 jaar dat een steuntje in de rug kan gebruiken, passend te helpen.

Dat is een fantastisch streven van onze wethouder, want we kunnen beter voorkomen dan genezen en op deze manier zeer preventief werken”

 

Binnen het Centrum Jeugd en Gezin werken veel specialisten en professionals , zij kunnen gezinnen die steun nodig hebben adequaat, snel en dichtbij helpen. Voor aanvraag van hulp is geen verwijsbrief van een huisarts nodig. Kortom, het is laagdrempelig.