Lijsttrekker Glenn Zeelt en de nummer zes op de lijst Marleen Persoon overhandigden het verkiezingsprogramma van ONS Voorschoten aan de inwoners van Voorschoten.

Gedurende het afgelopen jaar zijn tientallen inwoners van Voorschoten door Marleen Persoon geïnterviewd voor Groot Voorschoten. Samen vormen zij een afspiegeling van inwoners van Voorschoten.

De titel "Realisme is de toon" is gekozen, omdat de gemeente een bestuursperiode tegemoet gaat, waarin niet alles meer kan en er grote uitdagingen zijn die we met elkaar moeten oplossen.

Dit is het derde programma van ONS Voorschoten sinds de oprichting in 2008. De partij kan geheel onafhankelijk en zelfstandig functioneren, los van landelijke of provinciale partijvisies en zonder ideologische ballast.

Naast de zeven inmiddels vaste uitgangspunten kent het programma 13 hoofdthema's. Ze zijn allemaal belangrijk, maar op de eerste drie plaatsen staan:

  • Direct overleg in Voorschoten,
  • Financieel gezond Voorschoten en
  • Blijvend investeren in jeugd in Voorschoten.

Daarnaast is ook (sociale) woningbouw een zeer belangrijk item.

2018 02 08 IMG 0480 webDirect overleg in Voorschoten vinden wij erg belangrijk. Daar schort het nog wel eens aan in het dorp. Te veel vanuit de ivoren toren, te weinig op de 'werkvloer'.

ONS Voorschoten wil dit zelf doorbreken door de komende vier jaar iedere zes weken een Inloopspreekuur te houden, naast de vele contacten die gelegd worden. ONS wil bereiken, dat het college alle beleidsvoorbereidingen in overleg met partners en inwoners doet. Daar zit veel kennis en ervaring.

Financieel gezond Voorschoten wil zeggen dat er geen uitgaven worden gedaan zonder een gedegen meerjarige  financiering. Dat kan betekenen dat heel goede ideeën uitgesteld moeten worden of niet door kunnen gaan. Maar houdt mensen niet aan het lijntje.

Blijvend investeren in de jeugd uit zich in vele facetten. Goede basisscholen, een actief Centrum voor Jeugd en Gezin behouden, taalachterstanden tijdig opsporen en er wat aan doen natuurlijk, tot het opnieuw openstellen van de jongerenkelder onder het gemeentehuis. 

Opvallend is dat ONS Voorschoten, anders dan de andere partijen, een inhaalslag wil als het om goedkope sociale huurwoningen gaat. Glenn Zeelt daarover: 'Het is inderdaad een zeer belangrijk onderwerp voor ONS. Wachtlijsten van 6 of 7 jaar of langer zijn niet acceptabel. We hopen op een zeer brede steun in de nieuwe gemeenteraad om samen met de woningbouwcorporaties tot een plan te komen.

Wilt u meer weten? Het volledige programma kunt u hier vinden.

2018 01 JanEven voorstellen: Jan Smit, 53 jaar, van beroep Politiemedewerker

Ik ben getrouwd met Sonja en heb 2 zonen: Wessel en Daniël

Klassieke bromfietsen en motoren zijn mijn hobby.

Sinds 1997 woon ik in Voorschoten. Ik ben opgegroeid in Leiden in een arbeidersgezin, waarbij het motto “niet kletsen, maar doen” gold. Dat heb ik eigenlijk nog steeds. Natuurlijk zou ik vooraf ook graag alle risico’s van mijn handelen willen kennen en afwegen, maar het grootste risico is dan dat je niets doet. Het zoeken naar balans hierin blijft voor mij belangrijk, omdat ik vaak neig naar door te willen pakken. Ik ben in ieder geval transparant over mijn denken en doen in de hoop dat mijn omgeving mij van feedback voorziet. De uitspraak “Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg” is mij op het lijf geschreven.

Ik heb niet echt een groot voorbeeld van iemand die mij inspireert, omdat ik vind dat ieder mens mij kan inspireren en omdat ik inmiddels mezelf ben en het daarmee zal moeten doen. Ik heb wel mensen waarvoor ik veel respect heb. Dit zijn veelal mensen in mijn directe omgeving, die geen enorme prestatie hoeven te hebben geleverd, maar die eigenschappen hebben die ik erg op prijs stel en bewonder. Mijn vrouw vol vertrouwen en geduld, een vriend die loyaal en eerlijk is en mijn kinderen die heel onbevangen de toekomst in kijken zijn zo maar wat voorbeelden.

Voorafgaand aan de oprichting van ONS Voorschoten raakte ik in gesprek met Bianca Bremer, een van de oprichters. Tegen haar had ik natuurlijk ook een mening over het functioneren van de lokale politiek en de gemeente. Zij daagde me uit door te zeggen dat roepen vanaf de zijlijn wel makkelijk was. Ik ben het toen wat intensiever gaan volgen en zag dat je als raads-/commissielid weldegelijk invloed kon hebben op het lokale beleid. Ik heb naast het gemeenschappelijke doel van ONS om het voor Voorschoten en de Voorschotenaren goed te doen ook als doel om de politiek toegankelijker te maken. Het moet duidelijker en transparanter zodat het gemeentebestuur van iedereen wordt.

muntstukkenIn een turbulent 2017 heeft de gemeenteraad van Voorschoten, met tegenzin, een meerjarige begroting goedgekeurd die gelukkig instemming van de provincie krijgt. De provincie kijkt nu nog wel op een afstand mee. Raad en college kunnen weer zelf besturen. En dat is belangrijk, want de komende jaren staat er veel op het spel. Zoals de positie van Voorschoten in regionaal verband. En de decentrale invoer van een nieuwe omgevingswet. Daar staat tegenover dat de nieuwe begroting pijnlijke consequenties heeft voor Voorschoten. Hoe is dat gekomen en welke les moet een nieuwe raad na 21 maart hier uit trekken?

Er is in de raad, waar ONS Voorschoten ook deel van uitmaakte, de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest voor de dekking van uitgaven. Als je niet een keer “Nee” zegt tegen op zich goede plannen, dan gaan kosten en baten al snel uit de pas lopen. In veel breder kader, wereldwijd, is er een cultuur ontstaan waarin de totale schuld alleen maar toe neemt. De rente is laag, weinig zorgen voor de toekomst. Ook in Voorschoten maakten wij deel uit van die cultuur: er is ingeteerd op reserves en er is onvoldoende gekeken naar de lange termijn.

Het is zaak dat de gemeenteraad zich de komende jaren terughoudend opstelt als het gaat om het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen. Als er geen nieuw budget gevonden wordt, dan zijn de mogelijkheden voor nieuw beleid voorlopig beperkt. Anders zal de provincie zich in no time wederom melden. Op kousen voeten of als een stoomwals: wij gaan het liever niet afwachten. Naar verwachting heeft de gemeente eind 2021 een totale schuld 32 miljoen euro. Dat is na de aflossingen die de komende vier jaar zijn begroot. Het is normaal als overheden schulden hebben, dat is al eeuwen zo. Maar ONS Voorschoten wil na de verkiezingen van 21 maart samen met andere partijen in de gemeenteraad de vinger scherp aan de pols houden. De rente is nu historisch gezien extreem laag. Indien de rente in de toekomst gaat stijgen, dan kunnen we niet de andere kant op kijken. Samengevat: de nieuwe raad en college gaan een lastige periode tegemoet. Er zal veel tijd gestoken moeten worden in het maken van zorgvuldige afwegingen, de middelen zijn beperkt en de ambities groot. Daarbij mogen wij worden afgerekend op efficiëntie en effectiviteit van besluiten, binnen de kaders die er zijn.

ONS doel:

  • Een sluitend huishoudboekje hanteren
  • Voldoende reserves aanhouden om tegenvallers op te vangen
  • De gemeentelijke schuldenlast verder omlaag brengen
  • Tarieven kostendekkend maken
  • Complete en begrijpelijke rapportages aan de gemeenteraad