×

Fout

Could not load feed: http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/?service=rss

Sinds 2015  zijn Gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg,

 

Ans Schrijver van ONS Voorschoten: “ Eigenlijk zijn we allemaal verantwoordelijk om te zorgen dat  gezinnen niet in de problemen terecht hoeven te komen.  Maar soms  is dat helaas onvermijdelijk,  soms weten we ook niet wat er in een gezin speelt en soms is het moeilijk om een gezin dat door zwaar weer gaat daadwerkelijk te helpen. Daarom is het goed dat het Centrum Jeugd en Gezin ( CJG) stevig is neer gezet door onze wethouder Bianca Bremer met als  mijlpaal  op 16 januari de ondertekening  van de samenwerking overeenkomst tussen het CJG en de gemeente Voorschoten. Een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken gemaakt zijn die ervoor zorgen dat kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien in Voorschoten. Ik ben daar oprecht blij mee”

 

Het Centrum Jeugd en Gezin staat ten alle tijden paraat om gezinnen of gescheiden ouders die vragen hebben over opvoeden van kinderen of andere kleine e.o grote c.q. complexe vragen te beantwoorden.

 

Niet alleen voor ouders met  kinderen  maar ook voor jong volwassenen tot 27 jaar is het Centrum Jeugd en Gezin actief  Ans Schrijver : “Wethouder Bianca Bremer  gaf tijdens de commissie vergadering Mens en Samenleving van donderdag 19 januari ook aan dat het streven er is om elk gezinslid van 0 tot 100 jaar dat een steuntje in de rug kan gebruiken, passend te helpen.

Dat is een fantastisch streven van onze wethouder, want we kunnen beter voorkomen dan genezen en op deze manier zeer preventief werken”

 

Binnen het Centrum Jeugd en Gezin werken veel specialisten en professionals , zij kunnen gezinnen die steun nodig hebben adequaat, snel en dichtbij helpen. Voor aanvraag van hulp is geen verwijsbrief van een huisarts nodig. Kortom, het is laagdrempelig.

Tijdens een goed bezochte en gezellige nieuwjaarsborrel, sprak voorzitter Hans Rasch over de situatie waarin Voorschoten zich op dit moment bevindt.

Het preventief toezicht vanuit de provincie komt doordat de gemeente geen goede balans heeft weten te behouden tussen de structurele uitgaven en inkomsten. Eenvoudig gezegd: een deel van de vaste inkomsten wordt gedekt door incidenteel geld. Hierdoor is het huishoudboekje van de gemeente niet duurzaam in evenwicht. En daar krijgt de gemeente tot 31 maart de tijd voor om dit te herstellen.

De komende weken zal overeenstemming gevonden moeten worden over de oorzaak van de problematiek, waarna begonnen kan worden met het maken van een herstelplan. Op dit moment zijn er een aantal symptomen, zoals het verschil tussen de structurele uitgaven en inkomsten, het teveel aan 30 fte ambtenaren ten opzicht van een vergelijkbare organisatie, het gebrek aan samenhang tussen de ambtelijke adviezen en de tekortschietende ondersteuning van de bestuurlijke processen. De uitdaging is nu om uit deze symptomen de diagnose te kunnen stellen, zodat het behandelplan opgesteld kan worden.

Behalve de problematiek van de gemeente is ook gesproken over de overdracht van de voorzittershamer van de fractie van Alphons Eversteijn aan Hans Rasch.

Hoewel de receptie officieel om 18.30 afgelopen was, waren er tot laat in de avond nog partijleden gebleven voor de "nazit".

Er is veel te doen rond de mogelijke vestiging van een zogenaamd duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

ONS Voorschoten is tegen vestiging op de thans voorzien lokatie, omdat die pal gelegen is naast woningen.

In de commissie WRG van 10 januari jl, heeft Bart de Beer namens ONS Voorschoten daar het volgende over gezegd:

Er kan geen misverstand over bestaan: ONS Voorschoten neemt de zorgen van de bewoners van de Dobbewijk zeer serieus en wij hopen dat het college en Avalex dat ook zullen doen .
Wij hebben ook met grote belangstelling de inmiddels aangereikte informatie bestudeerd over de diverse mogelijke locaties voor het duurzaamheidscentrum danwel afvalbrengstation.
Daarbij valt op dat plussen en minnen wel erg gevarieerd worden beoordeeld. Bij de lokatie V3 Dobbewijk staat bijvoorbeeld bij nabijheid woningen een vraagteken.
Het lijkt ONS Voorschoten dat dit een dikke min zou moeten zijn. En zo zijn er nog andere voorbeelden. Uit de aangereikte informatie kan naar onze mening in ieder geval niet worden geconcludeerd dat de Dobbewijk de meest voor de hand liggende lokatie is voor het duurzaamheidscentrum. Het tegendeel is eerder waar.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat emoties hoog zijn opgelopen.

Lees meer...