De fractie van ONS Voorschoten is verrast over het voortijdig vertrek van onze burgemeester Jeroen Staatsen.

Vooral het tijdstip - tijdens het reces - is niet erg makkelijk.
Wij zagen in Jeroen een bekwame en aimabele voorzitter van de gemeenteraad, een burgervader en een goede vertegenwoordiger van Voorschoten, die altijd de zelfstandigheid van Voorschoten heeft uitgedragen.
In de nu voor ons liggende maanden zullen wij met de gemeenteraad van Voorschoten het selectieproces in moeten gaan voor een nieuwe burgemeester. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een kandidaat die gelooft in het behoud van zelfstandigheid en openstaat voor samenwerken. 
In de tussentijd wensen wij de drie loco-burgemeesters veel succes toe.

De behoefte aan het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen neemt de komende jaren explosief toe.

Momenteel zijn er ongeveer 100.000 elektrische auto's in Nederland en verwacht wordt dat dit aantal binnen enkele jaren zal zijn verdubbeld. Maar het aantal publiek toegankelijke elektrische laadpalen blijft helaas achter bij de behoefte. Zodanig dat mensen die overwegen een elektrische auto aan te schaffen hun beslissing uitstellen in afwachting van het beschikbaar komen van voldoende laadmogelijkheden in hun buurt.

"Toename van het aantal laadpunten is een vereiste voor het doorontwikkelen van de elektrische mobiliteit" staat in het convenant Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 -2020 dat minister Kamp in april van dit jaar heeft ondertekend. Het rijk maakt het daarmee mogelijk om volledig gesubsidieerde laadpalen te plaatsen. De gemeente Wassenaar krijgt in dit verband 50 gratis laadpunten.

Hoe zit het met Voorschoten? ONS Voorschoten roept het college op, om snel werk te maken van het uitbreiden van het aantal laadpunten in onze gemeente, zodat Voorschoten mee kan komen in de noodzakelijke milieu verbeteringen om ook voor onze kinderen en kleinkinderen een prettige leefomgeving te bieden  

Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak van iedere gemeente. Ook voor Voorschoten.

Enkele jaren geleden is de gemeente op de vingers getikt vanwege het niet planmatig onderhouden van de openbare ruimte. Dus moesten er nieuwe, geactualiseerde, beheerplannen komen om efficiënt en effectief de openbare ruimte te kunnen onderhouden. Daarbij is als kader meegegeven dat het sober, maar doelmatig moet worden uitgevoerd. Het gras in de bermen mag wat langer doorgroeien en de wegen hoeven niet elke maand geveegd te worden. Onderhoud en reparatie wanneer het nodig is en niet wanneer het (nog) niet nodig is.

En het gaat wel ergens over: vele meters wegen, riolen, sloten, vijvers, bomen, bruggen, parken en perken, speeltoestellen, bankjes, enz. enz. Bij het opstellen van de beheersplannen is al gekeken waar het wat minder kon. Zo is onder andere het monitoren en verbeteren van de waterkwaliteit uitgesteld. De totale kosten vallen dankzij deze insteek en het planmatig en gestructureerd beheer op een sober niveau al 20% lager uit dan in het verleden de praktijk bleek te zijn. 

ONS Voorschoten is dan ook zeer verontrust over de houding van VVD, CDA en D66 die middels een motie een taakstellende bezuiniging van 10% bovenop het al zeer sobere plan legde. Dit ondanks de waarschuwing van wethouder Bremer die aangaf dat er nu toch echt aan de slag moet worden gegaan met herstel van de buitenruimte. Zij noemde hierbij de Leidseweg Noord en de Mozartlaan als voorbeeld.

Maar ook het onkruid, toch een doorn in het oog van veel Voorschotenaren, mag dus van deze partijen de buitenruimte nog verder verrommelen. Onbegrijpelijk!